dilluns, 31 de gener de 2011

Wordle

Aquí teniu els treballs que els alumnes de 4 d'ESO han realitzat a partir de següent proposta: 

"Escoltau aquesta cançó, Estrofa al vent, de l'autor mallorquí Gabriel Alomar i interpretada per Maria del Mar Bonet, i feu un núvol d'etiquetes, amb Wordle, a partir d'un text d'unes 10 línies en què exposeu les suggestions i sensacions que us ha transmès el poema. Quan ho tengueu fet heu de enganxar el codi EMBED a l'editor de la tramesa de tasques [pensau a clicar el símbolo <>]. VIGILAU LES ERRADES."


Wordle: sonia Wordle: Untitled Wordle: Estrofa al vent Wordle: ESPERANÇA! Wordle: estrofa al vent Wordle: Poema niquel Wordle: UntitledWordle: estrofa al vent Wordle: Estrofa al vent Wordle: Estrofa al ventWordle: Estrofa al vent Wordle: Oblidar...Wordle: CristinaWordle: Estrofa al vent

Bubbl.us

El Bubbl.us és una eina en línia que ens permet crear, d'una manera molt simple i intuïtiva, mapes conceptuals. El funcionament és senzill i només cal que ens registrem per poder estotjar els treballs que anam fent. Les possibilitats són immenses. Un exemple podria ser aquesta petita unitat didàctica sobre els elements de la comunicació i les funcions del llenguatge (20 alumnes de 2 d'ESO):

  • Competències bàsiques: interacció amb el món físic, aprendre a aprendre, competència lingüística, competència digital i tractament de la informació.
  • Objectius:  
          1. Destriar els elements de la comunicació.
          2. Diferenciar les funcions del llenguatge.
          3. Relacionar els elements de la comunicació amb les funcions del llenguatge.
          4. Identificar les diverses funcions del llenguatge en un text.
  • Continguts: Els elements de la comunicació i les funcions del llenguatge.
  • Avaluació: Avaluarem individualment (professor) i col·lectivament (alumnes), a través d'una graella de 10 ítems, el treball final (creació d'un mapa conceptual amb l'eina Bubbl.us) que serà exposat a l'aula amb l'ajuda de la pissarra digital.
Per poder realitzar la tasca agruparem els alumnes en grups de 2 o 3. Dedicarem una sessió a explicar el funcionament de l'eina i a la recerca de la informació. Dues sessions per seleccionar-la i elaborar el projecte. I una darrera sessió a l'exposició i avaluació del treball realitzat (els grups només tendran com a màxim 5 minuts d'exposició).

Aquí teniu un exemple senzill del que es pot crear:


dimarts, 18 de gener de 2011

Les TIC I les TAC

Aquest blog l'he creat per al curs de L'àrea de llengües i les TIC

Partint de la idea que els alumnes de secundària ja són nadius digitals és un bon moment per intentar integrar el currículum oficial a les TIC. Això comportarà tot un procés de transformació a l'hora d'ensenyar i aprendre. Haurem, com a professors, d'observar els processos d'aprenentatge dels alumnes per aprendre d'ells i poder aprofitar aquest bagatge per avançar en l'aprenentatge.

Podem aprofitar les noves tecnologies, ja no tan noves, per intentar fer aquest canvi i explorar els camins de l'aprenentatge col·lectiu i col·laboratiu. Com també, desenvolupar la competència comunicativa i la competència digital, juntament amb la competència d'aprendre a aprendre.

 En conclusió, hauríem de tenir una visió més amplia de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) que ens permetés captar-les com a Tecnologies d'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).